DE_flag   UK_flag   SE_flag   norsk flag   cookies_logo
exo_logo

Brændeovnsfilter

Forventet klar til kommercielt salg i starten af 2022.

partikelfilter

Hvad er et partikelfilter?

exodrafts brændeovnsfilter er udviklet til at fjerne størstedelen af de sundhedsfarlige ultrafine partikler fra røggassen i din brændeovn.

exodrafts brændeovnsfilter har en automatisk rensefunktion, som sørger for at opretholde en konstant virkningsgrad.

Brændeovnsfilteret reducerer antallet af partikler med 95% (fine og ultrafine partikler) samt reducerer den samlede partikelmasse med 70-75%.

Målinger blev udført i forhold til den norske standard NS3058, som svarer til luftforholdene udefra.

Det elektrostatiske partikelfilter er installeret oven på skorstenen, og bruger en højspændingselektrode til at oplade partiklerne i røggassen, hvilket får dem til at samle sig inde i filteret.

Hvorfor fjerne røggas-partikler?

De fleste røggas-partikler har en størrelse på mindre end 0.1 μm, hvilket er 1000 gange mindre end et menneskehår.

Eftersom menneskets svælg kun kan indfange partikler større end 2.5 μm, fortsætter de mindre partikler til lunger og blodkar, hvor de kan forårsage astma, vejrtrækningsproblemer, inflammation og anden sundhedsskade.

exodrafts partikelfilter fanger og eliminerer både de fine og ultrafine partikler og minimerer dermed sundhedsfaren.

Selvrensende funktion

Partiklerne samles inde i filteret ved hjælp af en elektrostatisk ladning, der får dem til at klæbe sig til opsamlingsgitteret.

Her sørger filterets selvrensende funktion for at afbrænde størstedelen, hvorefter de resterende frigives til afbrænding i brændeovnen.  Partikelfilteret/Brændeovnsfilteret skal ikke renses manuelt.

I de lande, hvor det er et lovkrav, at skorstensfejeren har adgang til skorstenen fra boligens tag, er det muligt at montere en renselem mellem skorstenen og partikelfilteret.

Integreret røgsuger

Partikelfilteret er udstyret med en integreret røgsuger i toppen.

En røgsuger er en mekanisk ventilator, der sikrer et altid optimalt træk i skorstenen, hvilket gør det nemmere at tænde op i brændeovnen. Samtidig reducere røgudslip.

Der anvendes en højspændingselektrode til at indfange røggaspartiklerne

Infografik brændeovnsfilter

Hvad gør exodrafts brændeovnsfilter for FN’s verdensmål nr. 3?

”Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper”.

Både vores røgsugere og partikelfilter til træfyrede brændeovne medvirker til en ikke uvæsentlig nedbringelse af sundhedsskadelige partikler, både i folks hjem, men også i naturen.

Dermed er disse produkter med til at sikre et sundt liv og trivsel hvor end de installeres.

Fakta om

Brændeovnsfilteret

 • Elektrostatisk partikelfilter med høj virkningsgrad
 • 95% reduktion i antallet af fine og ultrafine partikler*
 • 70-75% reduktion af partikelmassen*
 • Automatisk rensefunktion (selvrensende)
 • Integreret røgsuger

*ved 35 °C kondenseret røggas (NS3058-2), 
hvilken giver det mest realistiske billede af de emissioner der udledes til omverdenen.

Læs vores

Ofte stillede spørgsmål

Ønsker du blive tilføjet vores interesseliste og blive informeret, når partikelfilteret er klar til salg bedes du udfylde kontaktformularen

Tilmeld dig og kom først i køen

  Er du potentielt

  SlutbrugerForhandlerGenerelt interesseret  Hvilken type skorsten skal filteret monteres på:*

  Muret skorstenStålskorsten


  Hvilken type ildsted?*

  Lukket brændeovn eller pejseindsats under 10 kWLukket brændeovn eller pejseindsats over 10 kWÅben pejs / ildstedGaspejsAnden ildsted (Uddyb)


  exo_logo

  Telefon

  +45 70 10 22 34

  Adresse

  Industrivej 10
  DK-5550 Langeskov

  E-mail

  info@exodraft.dk