DE_flag   UK_flag   SE_flag   norsk flag   cookies_logo
exo_logo

Brændeovnsfilter

partikelfilter

Hvad er et partikelfilter?

exodrafts brændeovnsfilter er et røggas-partikelfilter, der er fremstillet til at bortfiltrere sundhedsfarlige ultrafine partikler fra røggassen fra din brændeovn eller ildsted.

exodrafts partikelfilter mindsker antallet af partikler med 95% (fine og ultrafine partikler) og reducerer den totale partikelmasse med 70-75%.

Målingerne er udført i henhold til den norske standard NS3058, som svarer til udendørs luftforhold.

Partikelfilteret installeres på toppen af skorstenen, hvor det er koldest, og gør brug af en højspændingselektrode til at indfange røggaspartiklerne, der efterfølgende samles inde i filteret.

Hvorfor fjerne røggas-partikler?

De fleste røggas-partikler har en størrelse på mindre end 0.1 μm, hvilket er 1000 gange mindre end et menneskehår.

Eftersom menneskets svælg kun kan indfange partikler større end 2.5 μm, fortsætter de mindre partikler til lunger og blodkar, hvor de kan forårsage astma, vejrtrækningsproblemer, inflammation og anden sundhedsskade.

exodrafts partikelfilter fanger og eliminerer både de fine og ultrafine partikler og fjerner dermed sundhedsfaren.

Selvrensende funktion

Partiklerne samles inde i filteret ved hjælp af en elektrostatisk ladning, der får dem til at klæbe sig til opsamlingsgitteret.

Her sørger filterets selvrensende funktion for at afbrænde størstedelen, hvorefter de resterende frigives til afbrænding i brændeovnen, så du undgår at skulle rense filteret på manuel vis.

I de lande, hvor det er et lovkrav, at skorstensfejeren har adgang til skorstenen fra boligens tag, er det muligt at montere en renselem mellem skorstenen og partikelfilteret.

Integreret røgsuger

Partikelfilteret er udstyret med en integreret røgsuger i toppen.

En røgsuger er en mekanisk ventilator, der sikrer et altid optimalt træk i skorstenen, hvilket gør det nemmere at tænde op i brændeovnen. Samtidig reducerer den røgudslip i stuen, f.eks. når brændeovnslågen er åben ved genfyring.

Uden dette pålidelige mekaniske træk er du prisgivet over for skorstenens naturlige træk, der varierer alt efter vind og vejr.

Infografik brændeovnsfilter

Hvad gør exodrafts brændeovnsfilter for FN’s verdensmål nr. 3?

”Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper”.

Både vores røgsugere og partikelfilter til træfyrede brændeovne medvirker til en ikke uvæsentlig nedbringelse af sundhedsskadelige partikler, både i folks hjem, men også i naturen.

Dermed er disse produkter med til at sikre et sundt liv og trivsel hvor end de installeres.

Fakta om

Brændeovnsfilteret

  • Elektrostatisk partikelfilter med høj virkningsgrad
  • 95% reduktion i antallet af fine og ultrafine partikler*
  • 70-75% reduktion af partikelmassen*
  • Automatisk rensefunktion (selvrensende)
  • Integreret røgsuger

*ved 35 °C kondenseret røggas (NS3058-2), svarende til udendørs luftforhold.

Læs vores

Ofte stillede spørgsmål

Vil du vide mere?

Send os en besked!


Er du potentielt

SlutbrugerForhandlerDistributørInstallatørLeverandørGenerelt interesseretHvilken type skorsten skal filteret eventuelt monteres på:*

Muret skorstenStålskorstenIkke relevant


Hvilken type ildsted befinder sig i bunden af skorstenen?*

Lukket brændeovn eller pejseindsats under 10 kWLukket brændeovn eller pejseindsats over 10 kWÅben pejs / ildstedGaspejsAnden ildsted (Uddyb)Ikke relevant


exo_logo

Telefon

+45 70 10 22 34

Adresse

C.F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 Odense SØ

E-mail

info@exodraft.dk